Назад


Онлайн заявка за услуга

Поръчваме следното: *
 
Клиент
Номер на клиента::
Име на фирмата: *
Лице за контакт: *
Улица и номер: *
Пощенски код: *
Град: *
Телефон: *
Мобилен телефон:
Имейл: *
Номер на заявка::
Вашият номер на заявка:
Последваща поръчка:
Предпочитана дата:
Дата (hh:mm):
 
 
Местоположение на системата
deviating plant location:
Име на мястото / проекта: *
 
Лице за контакт: *
Улица и номер: *
Пощенски код: *
Град: *
Телефон: *
Мобилен телефон:
Имейл:
 
 
Данни за продукта
Продукт (тип помпа): *
Продуктов номер:
Година на производство (Production code): *
Изпомпвана течност: *
Тип вид уплътнение:
Напрежение:
 
Информация за неизправност на помпата и тип на помпената система: : *
 
 

Моля, обърнете внимание:

Помпата трябва да бъде спряна. Винаги операторът е отговорен за източването, пълненето и обезвъздушаването на системата. Изолацията на помпата трябва да бъде отстранена от оператора и да бъде поставена отново след завършване на сервизната работа. Помпените системи за отпадни води трябва да бъдат източени, почистени и измити от оператора. От съображения за сигурност според правните изисквания за сервиз на помпени системи за отпадни води (шахти) и в затворени пространства и резервоари е необходимо присъствието на още едно лице на мястото.

Точната дата ще бъде договорена с вас или вашия клиент директно от нашия център за услуги.

Неправилно попълнените формуляри не могат да бъдат обработени. Ако зададете грешен тип помпа за тази услуга, ще бъдете таксувани.

Счетоводните документи и фактури винаги се издават на клиента.

Може да има допълнително таксуване за работа извън работно време, през нощта и през уикенда.

Pешението дали неизправността се покрива от гаранцията се взема само след проверка на Grundfos. Ако това не е така, ремонтът ще бъде таксуван. Да бъде ли ремонтирана помпата, ако гаранцията НЕ покрива неизправността?При проверка на помпа не се извършва ремонт на помпата на място.

By clicking on "Send service order" you agree on the terms for using Grundfos' digital solutions.
Grundfos processes your personal data in accordance with the privacy policy.