zpět


Objednávka servisu online

Objednáváme tímto: *
 
Zákazník
Číslo zákazníka:
Název firmy: *
Kontaktní osoba: *
Ulice/číslo domu : *
PSČ: *
Město: *
Telefon: *
Mobilní telefon:
E-mail: *
Číslo objednávky:
Vaše objednací číslo:
Následná objednávka:
Požadovaný termín:
Hodinový čas (hh:mm):
 
 
Místo instalace
deviating plant location:
Název lokality / stavby: *
 
Kontaktní osoba: *
Ulice/číslo domu : *
PSČ: *
Město: *
Telefon: *
Mobilní telefon:
E-mail:
 
 
Údaje o zařízení
Zařízení (typ čerpadla): *
Číslo produktu:
Rok výroby (Production code): *
Čerpaná kapalina: *
Typ druh ucpávky:
Napětí:
 
Informace o závadě čerpadla a čerpací soustavě: *
 
 

Důležité:

Nutno bezpodmínečně zajistit odstavení čerpadla. Provozovatel v každém případě odpovídá za vyprázdnění, naplnění a odvzdušnění soustavy. Po dokončení servisních prací rovněž odpovídá za opětovné připojení čerpadla na soustavu a její zprovoznění. Instalace čerpání odpadních vod musí provozovatel před zahájením opravy vyčerpat, vyčistit a propláchnout. Z bezpečnostních důvodů musí být v případě oprav soustav odpadních vod (jímek), v uzavřených prostorách a soustav pro svoz fekálních cisteren přítomna ještě další osoba podle přísl. předpisů.

Přesné datum bude dohodnuto s Vámi nebo s Vaším zákazníkem přímo prostřednictvím naší servisní organizace.

Nesprávně vyplněné formuláře nelze zpracovat. Uvedete-li nesprávný typ čerpadla budou se Vám počítat náklady spojené s nápravou.

Finanční účty a faktura se vystavují vždy na objednatele servisního zásahu..

Mohou vznikat vícenáklady spojené s přesčasy, jakož i prací v noci a o víkendech.

Rozhodnutí o oprávněnosti reklamace ze záruky lze přijmout teprve po kontrole ze strany firmy Grundfos. Pokud se nejedná o reklamaci ze záruky, bude oprava vyúčtována. Má být čerpadlo opraveno, pokud nejde o reklamaci ze záruky?V případě kontroly čerpadla nebude jeho oprava prováděna v místě instalace.

Kliknutím na „Odeslat servisní objednávku“ souhlasíte s podmínkami používání digitálního řešení společnosti Grundfos.
Společnost Grundfos zpracovává Vaše osobní údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.