Naspäť


Objednávka servisu online

Týmto objednávame: *
 
Zákazník
Zákaznícke číslo:
Meno zákazníka: *
Kontaktná osoba: *
Adresa: *
PSČ: *
Mesto: *
Telefón: *
Mobil:
E-mail: *
Číslo objednávky:
Vaše číslo objednávky:
Nadväzujúce na objednávku:
Preferovaný datum:
Čas (hh:mm):
 
 
Miesto inštalácie
deviating plant location:
Názov miesta / projektu: *
 
Kontaktná osoba: *
Adresa: *
PSČ: *
Mesto: *
Telefón: *
Mobil:
E-mail:
 
 
Detaily výrobku
Výrobok (typ čerpadla ): *
Objednávacie číslo:
Rok výroby (Production code): *
Čerpané médium: *
Typ druh tesnenia:
Napätie:
 
Informácia o poruche čerpadla typ čerpacieho systému: *
 
 

Prosím berte na vedomie:

Musí byť zaistené bezpečné odstavenie čerpadla. Prevádzkovateľ je vždy zodpovedný za vyprázdnenie, plnenie a odvzdušnenie systému. Izoláciu čerpadla je nutné odstrániť prevádzkovateľom a opätovne nainštalovať po ukončenej servisných prác. Systémy na čerpanie odpadových vôd musia byť vyprázdnené, vyčistené a vypláchnuté prevádzkovateľom. Z bezpečnostných dôvodov sa vyžaduje pre systémy odpadových čerpacích systémov ( šáchty ), uzavretých priestoroch a cisternách prítomnosť ďalšej osoby podľa príslušnej legislatívy.

Presný dátum bude dohodnutý s vami alebo vašim zákazníkom priamo prostredníctvom našej servisnej organizácie.

Nesprávne vyplnené formuláre nemôžu byť spracované. Ak zadáte nesprávny typ čerpadla, navýšia sa náklady na túto službu.

Vyčíslenie nákladov a faktúra je vždy zaslaná klientovi.

Môžu vzniknúť dodatočné náklady ak je potrebné vykonať nadčas, nočné a víkendové práce.

Rozhodnutie, či garančnú reklamáciu možno uznať ako oprávnenú je možné len na základe kontroly spoločnosťou Grundfos. Ak nie je reklamácia uznaná, bude oprava spoplatnená. V prípade, že sa garancia neuzná, má byť čerpadlo opravené?V prípade, že nebude možné opraviť čerpadlo na mieste počas inšpekcie.

By clicking on "Send service order" you agree on the terms for using Grundfos' digital solutions.
Grundfos processes your personal data in accordance with the privacy policy.